- Overheid
- Studenten
- Nood-helpers
- Personen
- Kinderen
- Nieuws media
- Overige

- page met links
- De organisatie
- Bekendmakingen
- Regio's
- Documenten
- Links
- Kalender
- Belangrijke nummers
 
Newsletter Signup
First name *
Surname *
Email *

Monday, April 12, 2021

De Organisate NCCR

 

 

MISSIE

ďHet NCCR draagt bij aan de ontwikkeling van een weerbare, zelfbewuste en daardoor veiliger samenleving, waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Wij vervullen hierbij een richtinggevende  rol, om door middel van beleidsontwikkeling, coŲrdinatie en regievoering, crises en rampen te voorkomen en waar nodig te beheersen. Onze inzet draagt bij aan het vergroten van de prestaties van de organisaties in de veiligheidsketen.Ē

 

De NCCR Organisatie

 

Enkele kerntaken

 1. Het monitoren en analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen om potentiŽle rampen en crises te identificeren;   
 2. Het ontwikkelen en (laten) vaststellen van integrale beleidskaders om crises en rampen waar mogelijk te voorkomen, beheersbaar te maken en om de gevolgen van crises en rampen in voorkomend geval adequaat te coŲrdineren en te regisseren en materiŽle en immateriŽle schade zoveel mogelijk te beperken;
 3. Het zorgdragen voor -en toetsen van-het ontwikkelen, implementeren, beheren en handhaven van samenhangend beleid op het terrein van crisis-en rampenbeheersing door verantwoordelijke partners in veiligheid zowel binnen als buiten de overheid;
 4. Het zorgdragen voor een integrale aanpak van de bescherming van de vitale infrastructuur;
 5. Het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en het vaststellen van normen op het terrein van crisis-en rampenbeheersing; het waar nodig stimuleren en faciliteren van de verantwoordelijke partners in veiligheid;
 6.  Het optreden als coŲrdinator en facilitator inzake crisis-en rampenbeheersing bij (dreigende) crises en rampen.

 Structuur van rampenbeheersing

 1. NCCR werkt samen met en coŲrdineert de meerwerkzaamheden van de diverse departementen, dienstverleners en instanties die tijdens een ramp op dagbasis reeds een actieve verantwoordelijkheid hebben.
 2. Het rampenbeheersingssysteem van Suriname is op grond van de wet, opgezet vanuit de bestuurs-organisatie van ons land.
 3. De Districts Commissaris speelt hierbij een leidende rol. (Wet Regionale Organen)
 4. De initiŽle First-response bij een evt. calamiteit blijft onder alle omstandigheden de verantwoordelijkheid van de diverse diensten. ( BW, Pol, NL, Kustwacht, Medische diensten, etc.)
 5. De response zal op een gecoŲrdineerde en collectieve manier moeten plaatsvinden en indien enige calamiteit de capaciteit van de verantwoordelijke diensten overtreft, zal de coŲrdinatie worden opgeschaald naar het hoger niveau.
 6. In eerste aanleg naar NCCR.
 7. Als de Nationale Veiligheid in het geding is zal de opschaling plaatsvinden, zoals aangegeven in de GW.

Nationale Rampenbeheersings Structuur

VEILIGHEIDS-KETEN 

 1. Rampenbeheersing is meer dan rampenbestrijding alleen.
 2. De voor en na-effecten moeten ook in acht genomen worden.
 3. In Suriname is rampenbeheersing opgezet vanuit het concept van de VEILIGHEIDS-KETEN.
 4. Deze is opgebouwd uit de hiernavolgende vijf schakels.
 

 

Copyright NCCR Suriname | Kwattaweg nr. 29 | Paramaribo, Suriname
Tel : (597) 520840 - 426416 - 471511 ext. 226 | Fax : (597) 474320 | Email: nccr@sr.net

Designed & Hosted by:
DSTN Suriname N.V.