- Overheid
- Studenten
- Nood-helpers
- Personen
- Kinderen
- Nieuws media
- Overige

- De organisatie
- Bekendmakingen
- Regio's
- Documenten
- Links
- Kalender
- Belangrijke nummers
 
 
Verklaringen
NCCR verklaring ivm overstromingen

Verklaring van de Minister van Defensie

Naar een veiliger samenleving
Veiligheid in Suriname is een groot goed. Iedereen moet zich in de samenleving vrij kunnen bewegen. Suriname moet veiliger. [Lees meer]
Medical First Training
In de periode 26 mei t/m 10 juni 2003 werd door het NCCR i.o een Medical First Responder training gecoordineerd, met medewerking van het Zuidelijk Commando van het Amerikaans Leger (USSOUTHCOM). [Lees meer]
Hieronder ziet u een overzicht van rampen naar prioriteit.

1. Brand 

2. Overstromingen 

3. Onweer 
4. Terrorisme 

Welkom op onze website

Rampenbeheersing in Suriname
We leven in een maatschappij waarin bepaalde bedreigingen en calamiteiten niet geheel zijn uit te sluiten. Rampenbeheersing houdt in de bestrijding van calamiteiten, de voorbereiding hierop, de nazorg, maar ook het nemen van maatregelen om te voorkomen dat zich rampen voordoen en om de gevolgen te beperken als ze zich voordoen.

Bepaalde ontwikkelingen vergroten de risico's op rampen en grote ongevallen in onze maatschappij. Enkele hiervan zijn:

  • Complexiteit
  • Verdichting en pluriformiteit
  • Nieuwe risico's
  • Internationalisering
  • Terreur en dreiging [Lees meer]

Rampenbestrijding:
Wettelijk en organisatorisch kader

De (voorbereiding op) de rampenbestrijding vindt plaats binnen een specifiek wettelijk en organisatorisch kader.

Voorbereiding op de rampenbestrijding
De kwaliteit van de rampenbestrijding is afhankelijk van de voorbereiding. Onderwerpen: risicoprofilering, beleidsontwikkeling, planvorming, organisatie, kwaliteitsborging en evaluatie.

Organisatie van de rampenbestrijding
Hier gaat het om de organisatiestructuur van de rampenbestrijding nader uitgewerkt. Allereerst komt de organisatiestructuur op hoofdlijnen aan de orde en wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctionarissen en organen binnen deze structuur.

 

Zoeken:Copyright NCCR Suriname | Kwattaweg nr. 29 | Paramaribo, Suriname
Tel : (597) 520840 - 426416 - 471511 ext. 226 | Fax : (597) 474320 | Email: nccr@sr.net

Designed & Hosted by:
DSTN Suriname N.V.